Robotics CCFZ

Westbrabantse OKTOBER ROBOTMAAND met WEEKEND VAN DE WETENSCHAP en Robotrace 2013


Evenementen

Na een jaar van voorbereidingen, presentaties en robotbouw is OKTBER ROBOTMAAND aangebroken.

WvdW2013

De Oktober Robotmaand begon in Bergen op Zoom tijdens het eerste weekend van de maand, door het Ministerie van OCW aangeduid als WEEKEND VAN DE WETENSCHAP. Een ROBOTSHOW in een gastvrij PLAZA kleding en shoes. Dank Plaza vppr de gastvrijheid. Honderddertig belangstellenden bezochten ons tijdens de zaterdag en koopzondag. Goede contacten werden gelegd.

De CCFZ-MAANDBIJEENKOMST op de tweede zaterdag van de maand is, als gewoonlijk, druk bezocht. Het was de voorbereiding op de Robotrace CCFZ en daar werd goed gebruik van gemaakt. Een aantal nieuwe deelnemers kwam de circuits verkennen. Ook vernamen we dat een aantal belgische en duitse deelnemers in de startblokken staan. Onze race blijft internationaal

Veel aandacht werd gegeven aan publiciteit. Het begon met een grote presentatie in UW REGIO, waarin Bregje van Gurp, redactrice, een mooi verslag deed van onze voorbereidingen en plannen. Met (haar) mooie foto's erbij.Dank daarvoor. Uw Regio

De RABO-bank, onze sponser, toonde onze Oktober Robotmaand op het elektronisch publiciteitsbord aan hun gevel. Ook aan de Rabo zijn we dank verschuldigd.

Rabo

Natuurlijk hebben we ook in de verdere plaatselijke en regionale pers aandacht en vaak ook gekregen voor onze activiteiten. Organisaties weten ons ook steeds meer te vinden voor presentaties en demonstraties.

Er wordt samengewerkt met het Markiezaat College en met de Regionale Scholengemeenschap 't Rijks in Bergen op Zoom.

Ook met het FabLabBergenopZoom hebben we regelmatige contact.

En met hcc!Robotica en RobotMC uit Sint Kathelijne Waver (Belgie) vindt uitwisseling plaats van kennis, ervaringen en enthousiasme. Deze verenigingen zijn al veel langer actief met robots. We leren daar veel van.


Race 2013

Dit jaar is de achtste keer voor onze ROBOTRACE CCFZ.

12 Deelnemers betraden de arena met 20 robots.

Uitslag

De uitslagen hierboven maar meteen vermeld.

Om 11.00 uur gingen de deuren open en werd begonen met het inrichten van de zaal, die zich al snel vulde met deelnemers, belangstellenden en -niet onbelangrijk- de hulptroepen. .

De Race-administratie werd gedaan door Antoine Winterberg, ondersteund door Jan en Elly van der Kuur..

Frank Hagenaars, leraar Techniek van de Rijks Scholengemeenschap 't Rijks deed de technische beoordeling..

Edwin Dorst maakte video-opnamen, die worden bewerkt door Ab Pennewaard, Paul Driedijk fotografeerde..

Ook anderen stuurden beeldmateriaal op..

Bestuursleden CCFZ met extra ondersteuning bemensden het buffet en de keuken voor de CCFZ-lunch: Ad van Moll, Leonie Dorst, Leontine Heezius, René Langenberg en Yvonne Brandenburg. .

Voorzitter CCFZ, Maarten Velthoen oordeelde en zag dat het goed was..

ALLEN HARTELIJKE DANK..

Robot-beschrijvingen.

No 1: Line Maze
Atmega 328P/LPC1769; 3xIR +5xIR lijnsensor + 1 x sonor; C/C++

No 2: Snelheidsrace en lijnvolger
ATmega128; IRLed; CompactC

No 3: Lijnvolger
ATmega128; 5 x IRled/fototransistor; AVRStudio C

No 4: Lijnvolger
ATmega16; 3xIRled/fotoransistor; AVRStudio C

No 5: Snelheidsrace
NXT; ultrasoon; NXT-9, Lego.

No 6: Lijnvolger
Arduino Uno32; Sharp IR; ArduinoC

No 7: Snelheidsrace en lijnvolger
NXT-; IR; NXT-9, Lego

No 8: Lijnvolger
Prefab pakket

No 10: Snelheidsrace
ATmega; GP2D12; ArduinoC

No 11: Snelheidsrace
ATmega; GP2D12; 4 motors; ArduinoC

No 52: Snelheidsrace
Arduino Uno; Sharp; Mabuchi-motors; ArduinoC

No 53: Snelheidsrace
Arduino Uno; Sharp; Modelcraft motors; ArduinoC

No 54: Line Maze
NXT; Lego Mindstorms

No 58: Snelheidsrace
PIC16F8877A; IR; assembler

No 59: Snelheidsrace en lijnvolger
PIC16F877A; IR; assembler

No 60: Snelheidsrace en lijnvolger
PIC16F877A; IR; assembler

No 80: Lijnvolger
ATmega; LED + fototransistor; 2 motoren; C

No 100: Lijnvolger
Arduino Uno; 3xIR Sharp + 3x CNY70; ArduinoC

No 255: Snelheidsrace + Lijnvolger
ATmega 328 + ATmaga 8; Sharp IR; Bascom

No 387: Lijnvolger
PIC16F886; 3xCNY70+ Sharp IR; C

Alle deelnemers kregen startgeld.