Robotics CCFZ


Robot 59


Robot 59, bouwer Yves Laarakker

Processor: PIC 16F877A

Sensors:IRP

Aandrijving: 2 x 6 volt

Programmeertaal: Assembler

Eigenbouw

Neemt deel aan de Snelheid en File Lijnvolrace