Robotics CCFZ


Robot 60


Robot 60, bouwer Leo Fortuijn

Processor: PIC 16F877A

Sensors:IR

Aandrijving: 2 x 6 volt

Programmeertaal: Assembler

Eigenbouw

Neemt deel aan de Snelheid en File Lijnvolrace