Robotics CCFZ


Robot 61


Robot 61, bouwer Leo Fortuijn

Processor: PIC 16F877A

Sensors:IR

Aandrijving: 2 x 6 volt

Programmeertaal: Assembler

Eigenbouw

Neemt deel aan de File Lijnvolrace