Robotics CCFZ

ROBOTRACE - CCFZ


ROBOTRACE

Voorbereiding

Aan alle deelnemers wordt gevraagd zich aan te melden en wat technische gegevens op een formulier in te vullen. Ook een startnummer wordt daarbij vastgesteld. Een foto van elke robot wordt gemaakt. Dit voor de rapportage op onze website.

Werd er tot nu toe nogal eens gewisseld tijdens een racesoort naar een ander item, voortaan wordt elk raceonderdeel volledig afgewerkt. Hierdoor hoeven de robots, die meedoen aan verschillende onderdelen niet telkens te worden omgeprogrammeerd.

Tussendoor worden demontraties gegeven. Het programma daarvan wordt ter plekke vastgesteld en uitgevoerd.

Voor onze wedstrijden hebben we drie soorten banen/arena's.

Een korte samenvatting als .pdf is te vinden via Menu Robotbouw / Handleidingen.


ROBOTRACE op onze 8-vormige racebaan met de Brug van Bergen op Zoom

Begonnen wordt met een loting voor de startvolgorde.

De robots starten twee aan twee. Ze moeten de baan in zo kort mogelijke tijd afleggen. Maar ze mogen botsen: niet tegen de wand, ook niet onderling. Overtredingen worden met een strafpunt bestraft. Zo ook bij handingrepen van de roboteer.

Nadat alle robots een keer hebben gereden met de gelote volgorde is er een demarrage van de verliezers. Een robot die twee keer verloren heeft is uitgeschakeld. De overigen rijden weer twee aan twee tegen elkaar volgens het afval-systeem. Meerdere ronden zijn mogelijk tot er twee tot zes robots resteren. Dit zijn de beste.

De beste robots mogen hun vaardigheden vertonen in een individuele race. Alle rijden apart. De regels van tijd en botsingen gelden nog steeds.

De eindklassering kan nu worden opgesteld.

LIJNVOLG-FILERIJDEN ->AFVALRACE

In 2011 vond voor het eerst deze race plaats. Er is een lang lijnvolgcircuit met een gesloten lijn gemaakt, waar alle deelnemers aan deze race tegelijk in willekeurige volgorde van start gaan. Daarbij worden telkens robots uit de strijd genomen en wel om de volgende redenen:

1. De robot verlaat (te veel) de lijn;
2. De robot botst op zijn voorganger;
3. De langzaamste deelnemer wordt uit de strijd genomen. Dat is de voorste van de file, die ontstaat.

De achterkant van de deelnemende robots zullen voorzien moeten zijn van een lichtgekleurd deel, 4 cm hoog en vijf centimeter breedte. (i.v.m.Herkenbaarheid IR-detectie)
De te volgen lijn is ca. 2 cm breed. De bochten hebben een kromtestraal van minstens 15 cm, de banen van de te volgen lijn liggen minstens 20 cm uit elkaar.
Ook de laatste drie overgebleven File-lijnvolgers komen in aanmerking voor hun prijs.

MINI SUMO-WORSTELEN

Aangezien er een aantal van onze bouwers begonnen is met het maken van een MINISUMO zal ook deze uitdaging worden aangegaan. Volgens de regels van HCC Robotica.

Het circuit

Het circuit heeft de vorm van een acht met een kleine en een grote lus. De zijkanten zijn van lichtgekleurd materiaal en 9 - 10 cm hoog. Ze zijn gekoppeld door H-stukjes, die vrij los zitten. Voelsprieten zullen daarom geen grote kracht op de zijkanten van de baan mogen uitoefenen, anders valt de zijkant uiteen. Robots met andersoortige sensors zullen de zijkanten niet mogen aanraken. De lengte van de baan is ca. 10 m.

Bij de kruising in de baan is een brug, waaroverheen en onderdoor gereden moet worden. De vorm en de uitvoering van de brug kun je als .pdf ophalen. Bruginformatie.

Het blijkt, dat veel robots topzwaar zijn. Bij de vrij steile helling valt de robot dan achterover bij het opklimmen van de hellling van de brug en voorover bij het afdalen van de helling van de brug. Als remedie daartegen kan de robotbatterij het best laag geplaatst worden. Die batterij is meestal het zwaarste deel van de robot. De robot is dan stabieler.


Filelijnvolgracebaan

De hierboven getoonde nieuwe baan van verbeterde materialen is 4 m x 2 m.

De lijnbreedte is 20 +/- 2 mm, de minimale kromtestraal van de lijn bedraagt 180 mm en de minimale lijnafstand is 200 mm

De hierboven getoonde nieuwe baan van verbeterde materialen is 4 m x 2 m.
De lijnbreedte is 20 +/- 2 mm, de minimale kromtestraal van de lijn bedraagt 180 mm en de minimale lijnafstand is 200 mm

Alle deelnemende filelijnvolgrobots komen tegelijk op de baan. Ze moeten naast de sensors voor de lijn ook van een afstandcensor zijn voorzien, zodat ze niet op de voorganger botsen/ de voorganger, die ze naderen, niet ontregelen.

De hierboven getoonde nieuwe baan van verbeterde materialen is 4 m x 2 m.
Achtereenvolgens worden van de baan genomen:

- als ze de lijn verlaten

- als ze de voorganger te veel ontregelen

- als ze de voorste van de ontstane file worden. Dit criterium wordt telkens herhaald totdat de winnaar, de snelste, die netjes rijdt, overblijft.

DEMONSTRATIES Aanwezigen met eigen robots met eigen vaardigheden worden uitgenodigd tussendoor demonstraties te geven.

De Kleurplaten en Bouwplaat verhogen de pret voor de allerjongsten